Konsumentpolitiska frågor m.m.

LUs betänkande 1993/94:LU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-22
Justering: 1994-03-29
Betänkande 1993/94:LU21

Alla beredningar i utskottet

1994-02-22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-20
4

Beslut

Beslut: 1994-04-21

Protokoll med beslut