Konsumentpolitiska frågor

LUs betänkande 1996/97:LU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 1997

Beslut

Konsumentpolitiska frågor (LU13)

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika konsumentpolitiska frågor. Motionerna rörde konsumentpolitikens mål och inriktning, konsumentpolitiken i ett EU-perspektiv, konsumenterna och miljön, olika marknadsföringsfrågor samt frågan om ökat konsumentskydd, bland annat vid betaltjänster och hemförsäljning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-01-28
Justering: 1997-03-04
Betänkande 1996/97:LU13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-03-19
4

Beslut

Beslut: 1997-03-19

Protokoll med beslut