Konsumentpolitiska frågor

LUs betänkande 1997/98:LU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 1998

Beslut

Konsumentpolitik (LU21)

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för centrala frågor kring det miljömål som gäller för konsumentpolitiken. Skrivelsen, som lades till handlingarna, innehåller en handlingsplan för arbetet med att uppfylla miljömålet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-03-24
Justering: 1998-04-28
Betänkande 1997/98:LU21

Alla beredningar i utskottet

1998-03-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-05-13
4

Beslut

Beslut: 1998-05-13

Protokoll med beslut