Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

LUs betänkande 1996/97:LU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 1997

Beslut

Tidsdelat boende (LU18)

Riksdagen beslutade om en ny lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende. Lagen ska tillämpas på avtal som rör överlåtelse eller upplåtelse av rätten att periodvis nyttja en bostad och ger konsumenterna bland annat rätt att frånträda avtalet inom tio dagar (ångerrätt). Syftet med lagen var att införliva ett EG-direktiv som tar sikte på så kallad time-sharing inom turistnäringen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-03-20
Justering: 1997-04-24
Betänkande 1996/97:LU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-05-14
4

Beslut

Beslut: 1997-05-15

Protokoll med beslut