Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

Socialförsäkringsutskottets bet 2012/13:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2013

Beslut

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien (SfU12)

Riksdagen godkände en konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien. Konventionen samordnar ländernas lagar om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Den innebär i princip inte några nya åtaganden för Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-25
Justering: 2013-05-28
Betänkande publicerat: 2013-05-28
Trycklov: 2013-05-28
Reservationer 1
bet 2012/13:SfU12

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien (SfU12)

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner en konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien. Konventionen samordnar ländernas lagar om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Den innebär i princip inte några nya åtaganden för Sverige. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-05
4

Beslut

Beslut: 2013-06-05
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 5 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 26 november 2012 mellan Sverige och Indien samt antar regeringens förslag till lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:117 punkterna 1 och 2 samt avslår motion
2012/13:Sf3 av David Lång (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M100007
MP20005
FP18006
C16007
SD02000
V16003
KD13006
Totalt27820051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag