Kooperativ hyresrätt

BOUs betänkande 2001/02:BOU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2002

Beslut

Kooperativ hyresrätt (BoU5)

Riksdagen beslutade om en ny boendeform, kooperativ hyresrätt. Kooperativ hyresrätt ska fungera som en mellanform mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. Den kooperativa hyresgästens rätt till lägenheten stämmer till stor del överens med vad som gäller vid vanlig hyra. Hyresvärden ska emellertid vara en kooperativ hyresrättsförening och hyresgästerna ska vara medlemmar i föreningen. Hyresgästernas intresse av boinflytande kan därmed tillgodoses inom ramen för föreningen. Föreningen kan antingen själv äga fastigheten eller hyra lägenheterna av fastighetsägaren. Den kooperativa hyresrätten ska vara ett särskild slag av ekonomisk förening. Medlemmarna betalar vanliga medlemsinsatser. En hyresgäst som flyttar kan inte sälja den kooperativa hyresrätten men har i princip rätt att få tillbaka betalade insatser. Föreningen bestämmer själv hyra för lägenheterna. En kooperativ hyresrättsförening får samma rätt att köpa en hyresfastighet som en bostadsrättsförening har. Det ska även vara möjligt att ombilda från vanlig hyresrätt till kooperativ hyresrätt. Lagarna träder i kraft den 1 april 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-02-05
Justering: 2002-02-21
Trycklov: 2002-02-26
Reservationer 5
Betänkande 2001/02:BOU5

Kooperativ hyresrätt (BoU5)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en ny boendeform, kooperativ hyresrätt. Kooperativ hyresrätt ska fungera som en mellanform mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. Den kooperativa hyresgästens rätt till lägenheten stämmer till stor del överens med vad som gäller vid vanlig hyra. Hyresvärden ska emellertid vara en kooperativ hyresrättsförening och hyresgästerna ska vara medlemmar i föreningen. Hyresgästernas intresse av boinflytande kan därmed tillgodoses inom ramen för föreningen. Föreningen kan antingen själv äga fastigheten eller hyra lägenheterna av fastighetsägaren. Den kooperativa hyresrätten ska vara ett särskild slag av ekonomisk förening. Medlemmarna betalar vanliga medlemsinsatser. En hyresgäst som flyttar kan inte sälja den kooperativa hyresrätten men har i princip rätt att få tillbaka betalade insatser. Föreningen bestämmer själv hyra för lägenheterna. En kooperativ hyresrättsförening får samma rätt att köpa en hyresfastighet som en bostadsrättsförening har. Det ska även vara möjligt att ombilda från vanlig hyresrätt till kooperativ hyresrätt. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 april 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-06
4

Beslut

Beslut: 2002-03-06
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny upplåtelseform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo325 yrkande 13.

Reservation 1 (c)

2. Uppräkning av insatser vid återbetalning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kooperativ hyresrätt i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:62 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Bo21 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Bo24 yrkande 2 samt 2001/02:Bo25 yrkande 2.

Reservation 2 (m, kd, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, kd, -)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m07308
c16002
fp11005
kd03804
v36007
mp14002
-0000
Totalt198113038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Tiden för återbetalning av insatser regeringsförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kooperativ hyresrätt i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:62 i denna del.

4. Tiden för återbetalning av insatser snabbare återbetalning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo25 yrkande 3.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m73008
c16002
fp11005
kd0000
v36007
mp14002
-2000
Totalt27338038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Majoritetskravet vid ombildning till kooperativ hyresrätt och bostadsrätt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kooperativ hyresrätt och lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt i dessa delar enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:62 i dessa delar och avslår motionerna 2001/02:Bo22 yrkandena 1 och 2 i dessa delar, 2001/02:Bo23, 2001/02: Bo24 yrkande 1, 2001/02:Bo25 yrkande 1, 2001/02:Bo245 yrkande 1, 2001/02:Bo247 yrkande 1, 2001/02:Bo318 yrkande 6, 2001/02:Bo320 yrkande 17, 2001/02:Bo324 yrkande 4 samt 2001/02:Bo325 yrkandena 15 och 16.

Reservation 4 (m, c, fp, kd, -)

6. Majoritetskravet vid ombildning från kooperativ hyresrätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kooperativ hyresrätt i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:62 i denna del och avslår motion 2001/02:Bo22 yrkandena 1 och 2 i dessa delar.

Reservation 5 (m, c, fp, kd, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd, -)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m07308
c01602
fp01105
kd03804
v36007
mp14002
-0000
Totalt171140038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om kooperativ hyresrätt, 2. lag om ändring i jordabalken, 3. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder, 4. lag om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m., 5. lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792), 6. lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304), 7. lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt, 8. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614), 9. lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt, enligt bilaga 2, i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:62 i denna del.