Köp av interregional persontrafik på järnväg

Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-16
Justering: 1993-03-30
Betänkande 1992/93:TU25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-04-16

Protokoll med beslut