Köp av kollektivtrafik

Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-01
Justering: 1994-03-24
Betänkande 1993/94:TU21

Alla beredningar i utskottet

1994-03-01

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-13
4

Beslut

Beslut: 1994-04-14

Protokoll med beslut