Kreditvärderingsinstitut

Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2010

Beslut

Ny lag om kreditvärderingsinstitut (FiU31)

En ny lag om kreditvärderingsinstitut börjar gälla den 7 september 2010. Syftet är att anpassa svensk lagstiftning till en EU-förordning. EU-förordningen ska bidra till hög kvalitet på de kreditbetyg som utfärdas inom EU och som används i rättsligt reglerade sammanhang. Att bedöma kreditvärdigheten hos en motpart eller på finansiella instrument kan vara svårt. För att lättare kunna bedöma och förstå de risker och osäkerheter som finns kan man ta hjälp av kreditvärderingsinstitut. Kreditbetygen används till exempel av investerare, låntagare, emittenter, tjänstepensionsinstitut och stater. Kreditvärderingsinstituten har stor påverkan på den finansiella marknaden, och de fick mycket kritik under den finansiella krisen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-06-01
Justering: 2010-06-08
Betänkande publicerat: 2010-06-14
Trycklov: 2010-06-11
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:FiU31

Ny lag om kreditvärderingsinstitut (FiU31)

En ny lag om kreditvärderingsinstitut börjar gälla den 7 september. Syftet är att anpassa svensk lagstiftning till en EU-förordning. EU-förordningen ska bidra till hög kvalitet på de kreditbetyg som utfärdas inom EU och som används i rättsligt reglerade sammanhang.

Att bedöma kreditvärdigheten hos en motpart eller på finansiella instrument kan vara svårt. För att lättare kunna bedöma och förstå de risker och osäkerheter som finns kan man ta hjälp av kreditvärderingsinstitut. Kreditbetygen används till exempel av investerare, låntagare, emittenter, tjänstepensionsinstitut och stater. Kreditvärderingsinstituten har stor påverkan på den finansiella marknaden, och de fick mycket kritik under den finansiella krisen.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-21
4

Beslut

Beslut: 2010-06-22
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samarbete vid särskild begäran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar, i den ordning som anges i 10 kap. 5 § regeringsformen om kvalificerad majoritet,
3 § regeringens förslag till lag om kreditvärderingsinstitut.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:217 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140016
m87009
c26003
fp25003
kd20004
v21001
mp16003
-1000
Totalt3100039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lag om kreditvärderingsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
1. lag om kreditvärderingsinstitut, i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 1,
2. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:217 i denna del.

3. Skärpt reglering av kreditvärderingsinstituten och etablering av ett oberoende statligt kreditvärderingsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fi16 av Ulla Andersson m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170013
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v02101
mp16003
-1000
Totalt29521033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag