Krigsmaterielexport

Utrikesutskottets betänkande 1998/99:UU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1999

Beslut

Regeringens redogörelse för krigsmaterielexport (UU13)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten under 1997. Riksdagen avslog även motioner som väckts med anledning av skrivelsen samt ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Motionerna rör huvudsakligen redovisningsfrågor, lagstiftningen rörande krigsmaterielexport, arbetet syftande till en europeisk uppförandekod för sådan export, följdleveransbegreppets tolkning, försvarsindustriellt samarbete samt svensk krigsmaterielexport till enskilda stater och områden.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-03-16
Justering: 1999-03-25
Betänkande 1998/99:UU13

Alla beredningar i utskottet

1999-03-16, 1999-03-04

Regeringens redogörelse för krigsmaterielexport (UU13)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten under 1997. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner som väckts med anledning av skrivelsen samt ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Motionerna rör huvudsakligen redovisningsfrågor, lagstiftningen rörande krigsmaterielexport, arbetet syftande till en europeisk uppförandekod för sådan export, följdleveransbegreppets tolkning, försvarsindustriellt samarbete samt svensk krigsmaterielexport till enskilda stater och områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-21
4

Beslut

Beslut: 1999-04-28

Protokoll med beslut