Krigsmaterielexporten

Utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 1997

Beslut

Krigsmaterielexport (UU3)

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten under 1996. Skrivelsen lades till handlingarna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1997-11-04
Justering: 1997-11-06
Betänkande 1997/98:UU3

Alla beredningar i utskottet

1997-11-04, 1997-10-30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-11-26
4

Beslut

Beslut: 1997-11-26

Protokoll med beslut