Kriminalvårdsfrågor – förenklad beredning

Justitieutskottets bet 2007/08:JuU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om kriminalvårdsfrågor (JuU29)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om kriminalvårdsfrågor. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer under våren 2008 att behandla mer ingående övriga motioner om kriminalvårdsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-31
Justering: 2008-02-12
Betänkande publicerat: 2008-02-13
Trycklov: 2008-02-12
bet 2007/08:JuU29

Nej till motioner om kriminalvårdsfrågor (JuU29)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om kriminalvårdsfrågor. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Utskottet kommer under våren 2008 att behandla mer ingående övriga motioner om kriminalvårdsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-02-20
4

Beslut

Beslut: 2008-02-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Motionsyrkanden om kriminalvårdsfrågor som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju262, 2007/08:Ju273, 2007/08:Ju298, 2007/08:Ju300 yrkandena 1-3, 2007/08:Ju301, 2007/08:Ju316, 2007/08:Ju376, 2007/08:Ju381, 2007/08:Ju394 yrkandena 2, 3, 5 och 7, 2007/08:Ju402 yrkande 7 och 2007/08:Ju437.