Krishantering och skydd mot olyckor

Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2007

Beslut

Nej till motionsförslag om krishantering och skydd mot olyckor (FöU4)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om krishantering och skydd mot olyckor, bland annat med hänvisning till pågående utredningar samt arbete inom Regeringskansliet och andra ansvariga myndigheter. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-02-20
Justering: 2007-03-13
Betänkande publicerat: 2007-03-14
Trycklov: 2007-03-13
Reservationer 3
Betänkande 2006/07:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2007-02-20, 2007-02-13

Motioner om krishantering och skydd mot olyckor (FöU4)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om krishantering och skydd mot olyckor, bland annat med hänvisning till pågående utredningar samt arbete inom Regeringskansliet och andra ansvariga myndigheter. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-22
4

Beslut

Beslut: 2007-03-22
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Räddningstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö201 av Lars Wegendal (s) yrkande 1,
2006/07:Fö229 av Sven Gunnar Persson (kd) och
2006/07:Fö236 av Tomas Eneroth (s).

2. Nationellt krisledningsorgan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fö227 av Jan Björkman och Kerstin Andersson (båda s).

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s095035
m780019
c20009
fp180010
kd20004
v01705
mp15004
Totalt151112086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Skydd mot olyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö226 av Anna Lilliehöök (m) och
2006/07:Fö235 av Catharina Bråkenhielm (s).

4. Transport av farligt gods

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fö230 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 1-6.

Reservation 2 (mp)

5. Ekonomisk ersättning vid naturkatastrofer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö207 av Birgitta Sellén (c),
2006/07:Fö217 av Dan Kihlström (kd),
2006/07:Fö222 av Carina Hägg (s) och
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 42.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s950035
m780019
c20009
fp170011
kd20004
v17005
mp01504
Totalt24715087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Krishantering och krisberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fö237 av Tomas Eneroth (s).

7. Skogsbrandsbevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö203 av Sven Bergström och Stefan Tornberg (båda c),
2006/07:Fö206 av Krister Hammarbergh (m),
2006/07:Fö225 av Birgitta Sellén och Per Åsling (båda c) och
2006/07:Fö231 av Raimo Pärssinen (s).