Krishanteringsberedskap på nationell nivå

Försvarsutskottets betänkande 2004/05:FÖU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2005

Beslut

Motion om krishanteringsberedskap på nationell nivå (FöU11)

Riksdagen sade nej till en motion om krishanteringsberedskap på nationell nivå. Skälet är att det pågår en omfattande utrednings- och beredningsprocess i de frågor som motionen tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-04-19
Justering: 2005-05-24
Betänkande publicerat: 2005-05-30
Trycklov: 2005-05-25
Reservationer 1
Betänkande 2004/05:FÖU11

Alla beredningar i utskottet

2005-04-19, 2005-04-12

Motion om krishanteringsberedskap på nationell nivå (FöU11)

Förvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till en motion om krishanteringsberedskap på nationell nivå. Skälet är att det pågår en omfattande utrednings- och beredningsprocess i de frågor som motionen tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-03
4

Beslut

Beslut: 2005-06-03
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Krishantering på nationell nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fö39 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m042013
c01507
fp034014
kd02706
v23005
mp12005
-1001
Totalt151118080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag