Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7)

Riksdagen uppmanade regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen. Den syftade till att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkandena i punkt 4 Kultur för äldre. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-04-07
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-09
Reservationer 8
Betänkande 2014/15:KrU7

Alla beredningar i utskottet

2015-04-07, 2015-03-17

Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7)

Riksdagen bör uppmana regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Det föreslår kulturutskottet. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen. Den syftade till att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-14
Debatt i kammaren: 2015-04-15
4

Beslut

Beslut: 2015-04-16
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kultur i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15,

2014/15:1172 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S),

2014/15:2459 av Per Lodenius (C) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 1 0 18 2
KD 14 0 0 2
Totalt 262 18 18 51


2. Kulturpeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2849 av Paula Bieler (SD).

3. Kulturlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 279 19 0 51


4. Kultur för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre.
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 18.

5. Jämställt kulturliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och

2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S).

Reservation 4 (V)

6. Installation av hörselhjälpmedel i samlingslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Nordens hus i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 261 37 0 51


9. Centrum för populärkultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 6 (V)

10. Filmfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 och

2014/15:2935 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 1 0 18 2
KD 14 0 0 2
Totalt 243 37 18 51


11. Vidareförsäljning av biljetter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument