Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2017

Beslut

Samarbetet mellan kulturen och välfärden bör stärkas (KrU5)

Samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden borde stärkas. Det anser riksdagen som tycker att regeringen ska bygga vidare på tidigare satsningar som gjorts på kultur och hälsa. Riksdagen uppmanade därför regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Syftet är att utveckla pågående arbete och stärka samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden, till exempel vård och omsorg. Redan förra året riktade riksdagen en liknande uppmaning till regeringen. Men riksdagen anser inte att regeringen har följt uppmaningen och riktade därför ett tillkännagivande till regeringen även i år.

Riksdagen sa nej till de motionsförslag som behandlades samtidigt. Förslagen handlade bland annat om kultursamverkan, samiskt kulturcentrum och kulturutbyte med omvärlden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2016/17:2885 yrkande 6 samt 2016/17:2886 yrkandena 3 och 5 under punkt 8. I övrigt avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-24
Justering: 2017-02-14
Trycklov: 2017-02-16
Reservationer 6
Betänkande 2016/17:KrU5

Samarbetet mellan kulturen och välfärden bör stärkas (KrU5)

Samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden borde stärkas. Det anser kulturutskottet som tycker att regeringen ska bygga vidare på tidigare satsningar som gjorts på kultur och hälsa. Kulturutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Syftet är att utveckla pågående arbete och stärka samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden, till exempel vård och omsorg. Redan förra året riktade riksdagen en liknande uppmaning till regeringen. Men utskottet anser inte att regeringen har följt riksdagens uppmaning och därför föreslår utskottet ett tillkännagivande även i år.

Kulturutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till de motionsförslag som behandlats samtidigt. Förslagen handlar bland annat om kultursamverkan, samiskt kulturcentrum och kulturutbyte med omvärlden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-22
Debatt i kammaren: 2017-02-23
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kultur och demokrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkandena 1-3.

2. Kultursamverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8,

2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2 i denna del och

2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 74 0 10
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 186 126 0 37


3. Kulturhuvudstadsår

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 293 20 0 36


4. Samiskt kulturcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2619 av Carl Schlyter (MP).

5. Kulturkanon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2204 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 74 1 0 9
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 1
Totalt 271 42 0 36


6. Digitalisering inom kulturområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 1 och 3.

Reservation 4 (C)

7. Kulturutbyte med omvärlden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 4 och

2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 5 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 276 37 0 36


8. Kulturens roll för hälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om vikten av att bygga vidare på erfarenheter från tidigare satsningar på kultur och hälsa för att utveckla pågående arbete och stärka samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2885 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6 och

2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 3 och 5.

Reservation 6 (S, MP, V)

9. Tidigare behandlade förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:689 av Anna Hagwall (SD),

2016/17:1160 av Thomas Strand (S),

2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1 och 6,

2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 6 och

2016/17:2991 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C).