Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets bet 2012/13:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU5)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om kultur och fritid för barn och unga. Motionerna om utvärdering och uppföljning av satsningen Skapande skola avslås med hänvisning till bland annat pågående arbete. Motioner om maxtaxesystem samt översyn av och lagstiftning om musik- och kulturskolan avslås med hänvisning till att detta är frågor för kommunerna. Andra motioner handlar om behovet av nätvandrare och om stöd till mindre föreningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-02-14
Betänkande publicerat: 2013-02-22
Trycklov: 2013-02-21
Reservationer 10
bet 2012/13:KrU5

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om kultur och fritid för barn och unga. Motionerna om utvärdering och uppföljning av satsningen Skapande skola avslås med hänvisning till bland annat pågående arbete. Motioner om maxtaxesystem samt översyn av och lagstiftning om musik- och kulturskolan avslås med hänvisning till att detta är frågor för kommunerna. Andra motioner handlar om behovet av nätvandrare och om stöd till mindre föreningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-14
4

Beslut

Beslut: 2013-03-20
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdering av Skapande skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr320 yrkande 10, 2012/13:Ub455 yrkande 5 och 2012/13:Ub465 yrkande 21.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M960011
MP02401
FP18006
C19004
SD19001
V01603
KD18001
Totalt170133046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utvidgning av Skapande skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr203.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M960011
MP24001
FP18006
C19004
SD01901
V16003
KD18001
Totalt28519045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Lagstiftning om musik- och kulturskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr213 yrkande 1.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M960011
MP24001
FP18006
C19004
SD19001
V01603
KD18001
Totalt28816045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Utredning om musik- och kulturskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr320 yrkande 9 och 2012/13:Ub455 yrkande 6.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M960011
MP02302
FP18006
C19004
SD19001
V01603
KD18001
Totalt170133046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Avgifter i musik- och kulturskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr240 yrkande 1, 2012/13:Kr242 och 2012/13:Kr302.

Reservation 5 (S, V)

6. Slöjd på fritiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr245 yrkande 5.

Reservation 6 (MP)

7. Utredning om kommuners skyldighet att bedriva fritidsgårdsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr214.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S931018
M960011
MP24001
FP18006
C19004
SD19001
V01603
KD18001
Totalt28717045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Samlingsplatser för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr226 yrkande 2.

Reservation 8 (S, V)

9. Frizoner för unga hbtq-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:So595 yrkande 7.

Reservation 9 (MP, V)

10. Stöd till föreningar för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr226 yrkandena 1 och 3.

Reservation 10 (S, V)

11. Behovet av nätvandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr257 yrkande 2.