Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets bet 2016/17:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2017

Beslut

Nej till motioner inom kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

Riksdagen sa nej till motioner inom kultur och fritid för barn och unga. Motionerna handlar bland annat om barns rätt till kunskap om barnkonventionen, information och åtgärder för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, åtgärder mot nätmobbning av unga, Skapande skola samt den kommunala musik- och kulturskolan.

Anledningen är bland annat att insatser redan görs på området, att det redan pågår utredningar och uppdrag samt att regeringen har ett pågående arbete med förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-14
Justering: 2017-03-14
Trycklov: 2017-03-17
Reservationer 5
bet 2016/17:KrU8

Nej till motioner inom kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner inom kultur och fritid för barn och unga. Motionerna handlar bland annat om barns rätt till kunskap om barnkonventionen, information och åtgärder för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, åtgärder mot nätmobbning av unga, Skapande skola samt den kommunala musik- och kulturskolan.

Anledningen är bland annat att insatser redan görs på området, att det redan pågår utredningar och uppdrag samt att regeringen har ett pågående arbete med förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-21
Debatt i kammaren: 2017-03-22
4

Beslut

Beslut: 2017-03-22
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärka barns kunskap om barnkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

2. Ungdomars rätt att välja partner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 8,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 47,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 25,

2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 11,

2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 1 12
M 1 0 77 6
SD 0 44 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 16 0 0 3
KD 12 0 1 3
- 0 1 0 1
Totalt 191 45 79 34


3. Åtgärder mot nätmobbning av unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:238 av Edward Riedl (M) och

2016/17:608 av Bengt Eliasson (L) yrkande 2.

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 12 0 0 4
- 1 0 0 1
Totalt 297 17 0 35


4. Skapande skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4 och

2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 1 77 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 21 0 0 0
L 0 17 0 2
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 190 126 0 33


5. Kommunala musik- och kulturskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 5 (M)

6. Fritidsverksamhet för äldre tonåringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:929 av Arhe Hamednaca (S).

7. Motionsyrkanden som bereds i förenklad form

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:309 av Josef Fransson (SD) yrkandena 3 och 5,

2016/17:329 av Bengt Eliasson (L),

2016/17:525 av Edward Riedl (M),

2016/17:915 av Isak From m.fl. (S) och

2016/17:2868 av Lawen Redar m.fl. (S).