Kulturmiljövård

Kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-25
Justering: 1993-03-18
Betänkande 1992/93:KrU23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-01
4

Beslut

Beslut: 1993-04-01

Protokoll med beslut