Kulturmiljövård

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Motioner om kulturmiljövård (KrU13)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om kulturmiljövård. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av den turkiska konstsamlingen från 1700-talet på Biby fideikommiss, åtgärder för att säkerställa hantverkskunnandet i vårt land, lokaliseringen av Riksantikvarieämbetet till Gotland samt trålfiskets skador på marina fornlämningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-16
Justering: 2006-03-09
Betänkande publicerat: 2006-03-15
Trycklov: 2006-03-15
Reservationer 3
bet 2005/06:KrU13

Motioner om kulturmiljövård (KrU13)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om kulturmiljövård. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av den turkiska konstsamlingen från 1700-talet på Biby fideikommiss, åtgärder för att säkerställa hantverkskunnandet i vårt land, lokaliseringen av Riksantikvarieämbetet till Gotland samt trålfiskets skador på marina fornlämningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-22
4

Beslut

Beslut: 2006-03-23
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skydd av konstverk i begravningskapell

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr295.

Reservation 1 (v)

2. Konstsamlingen i Biby

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr324.

3. Bevarande av hantverkskunnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr379 yrkande 1.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m038017
c01606
fp036012
kd023010
v19009
mp13004
-2000
Totalt149113087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utlokalisering av RAÄ samt RAÄ:s uppdragsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr381 yrkande 45 och 2005/06:Kr390 yrkande 1.

Reservation 3 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m038017
c15007
fp036012
kd023010
v19009
mp13004
-2000
Totalt16397089

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Tilldelningen av stöd till skyddsvärda kulturmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr382 yrkande 21.

6. Preskriptionstiden för brott mot kulturminneslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr405 yrkande 2.

7. Trålfiskets skador på marina fornlämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ587 yrkandena 1 och 3.

8. Kulturmiljövård i Stockholms län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N443 yrkande 37.