Kulturmiljövård

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 oktober 2005

Beslut

Motioner om kulturmiljövård (KrU2)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om kulturmiljövård från den allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004. En del motioner handlar om kulturarvet och kulturmiljön i stort. Andra handlar bland annat om ökat ekonomiskt stöd till insatser inom byggnadsvård, fördelningen av kostnader mellan stat och exploatörer vid arkeologiska undersökningar och skyddet av gamla ortnamn. Riksdagen sade också nej till motionsförslag som rör olika internationella konventioner inom kulturmiljöområdet, liksom förslag om att föra upp nya objekt på Unescos världsarvslista.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-06-02
Justering: 2005-10-11
Betänkande publicerat: 2005-10-12
Trycklov: 2005-10-12
Reservationer 13
bet 2005/06:KrU2

Motioner om kulturmiljövård (KrU2)

Kulturutskottet förslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om kulturmiljövård från den allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004. En del motioner handlar om kulturarvet och kulturmiljön i stort. Andra handlar bland annat om ökat ekonomiskt stöd till insatser inom byggnadsvård, fördelningen av kostnader mellan stat och exploatörer vid arkeologiska undersökningar och skyddet av gamla ortnamn. Utskottet säger också nej till motionsförslag som rör olika internationella konventioner inom kulturmiljöområdet, likom förslag om att föra upp nya objekt på Unescos världsarvslista.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-10-19
4

Beslut

Beslut: 2005-10-19
30 förslagspunkter, 25 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande kulturarvs- och kulturmiljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr209 yrkande 2, 2004/05:Kr233 yrkande 3 och 2004/05:Kr381.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m042013
c01804
fp03909
kd021012
v22006
mp11204
-1001
Totalt150122077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kulturarvets betydelse och inventering av kulturhistoriska miljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr203, 2004/05:Kr233 yrkande 2 och 2004/05:MJ434 yrkande 34.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m141013
c00184
fp39009
kd210012
v22006
mp13004
-1001
Totalt213411877

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Skydd av industrisamhällets kulturarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr299, 2003/04:Kr300 och 2004/05:Kr377.

4. Skydd för den kristna folkrörelsens kulturarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr337 och 2004/05:Kr304.

5. Ökade resurser till vissa byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr370 och 2004/05:Kr296.

6. Ökat statligt stöd till Glimmingehus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N403 yrkande 15.

7. Eslövs spannmålslagerhus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr329 yrkandena 1 och 2.

8. Den kyrkoantikvariska ersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K287 yrkande 6, 2004/05:Kr205, 2004/05:Kr279 och 2004/05:Kr362 yrkande 2.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m391114
c01174
fp36129
kd021012
v22006
mp13004
-1001
Totalt226242079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Skydd av gamla ortnamn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr204 och 2004/05:Bo247.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

10. Skydd för kyrkstäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr387 yrkande 5.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m042013
c01804
fp23709
kd021012
v22006
mp13004
-1001
Totalt154118077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Kulturhamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr253 yrkande 4, 2004/05:Kr320, 2004/05:Kr335 och 2004/05:T335 yrkande 7.

12. Sjömärken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr218 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Kr257.

13. Marinarkeologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr244, 2003/04:Kr301, 2003/04:Kr328 yrkande 4 och 2004/05:Kr217 yrkande 4.

14. Försäljning av arkeologiska fynd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr202 och 2004/05:Kr209.

Reservation 8 (m, fp, kd)

15. Arkeologiska utgrävningar i Uppåkra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr270 och 2004/05:N403 yrkande 14.

16. Kostnadsansvaret för arkeologiska utgrävningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr217, 2003/04:Kr326 yrkande 13, 2004/05:Kr306 och 2004/05:Kr382.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m042013
c01804
fp03909
kd021012
v22006
mp13004
-1001
Totalt152120077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Bygder med rik förekomst av fornlämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr298 och 2004/05:Kr213 yrkandena 1, 2 och 5.

Reservation 10 (c)

18. Intrångsersättning till skogsbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr267 yrkandena 1 och 2 samt 2003/04:MJ409 yrkande 11.

Reservation 11 (m, fp, kd)

19. Information till fastighetsägare om förekomsten av fornlämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr297 och 2004/05:Kr378.

20. Kulturminneslagens undantag från lagen om offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr268, 2004/05:Kr213 yrkande 3 och 2004/05:Kr243.

Reservation 12 (m)

21. Momsbeläggningen av Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr213 yrkande 4.

22. Skyddet av näringsfångslämningar i skogsmarker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ434 yrkande 35.

23. Utförsel av kulturföremål ur landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr324 och 2004/05:Kr375.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

24. Carl von Linnés 300-årsjubileum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr258, 2004/05:Kr276 yrkande 1, 2004/05:Kr308 och 2004/05:Kr315.

25. Nya objekt på Unescos världsarvslista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr205, 2003/04:Kr235 och 2004/05:Kr276 yrkande 2.

26. Statsbidrag till världsarvsobjekten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr215, 2004/05:Kr314 och 2004/05:Kr371.

27. Unidroitkonventionen om stulna eller olagligt utförda kulturföremål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr245 yrkandena 3 och 4 samt 2004/05:Kr201 yrkandena 3 och 4.

28. Haagkonventionen om skydd av kulturföremål vid väpnad konflikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr245 yrkandena 5 och 6 samt 2004/05:Kr201 yrkandena 5 och 6.

29. Unescos konvention om skydd av det marina kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr245 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Kr328 yrkande 1, 2004/05:Kr201 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Kr217 yrkande 1.

30. Unescos konvention om förbud mot olovlig in- och utförsel m.m. av kulturegendom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr245 yrkandena 7 och 8 samt 2004/05:Kr201 yrkandena 7 och 8.