Kulturmiljövård

Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2007

Beslut

Nej till motioner om kulturmiljövård (Kru9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kulturmiljövård. En motion om konkurrensutsättning av Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet avslogs i avvaktan på en proposition i ämnet som Regeringskansliet aviserat. Övriga motioner handlade bland annat om placering av fornfynd, nya objekt på Unescos världsarvslista, bevarande av gamla hantverksyrken och inrättandet av ett kulturmiljöpedagogiskt centrum i Kalmar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-12
Justering: 2007-04-24
Betänkande publicerat: 2007-04-26
Trycklov: 2007-04-26
Betänkande 2006/07:KrU9

Alla beredningar i utskottet

2007-04-12

Motioner om kulturmiljövård (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kulturmiljövård. En motion om konkurrensutsättning av Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet avstyrks i avvaktan på en proposition i ämnet som Regeringskansliet aviserat. Övriga motioner handlar bland annat om placering av fornfynd, nya objekt på Unescos världsarvslista, bevarande av gamla hantverksyrken och inrättandet av ett kulturmiljöpedagogiskt centrum i Kalmar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-09
4

Beslut

Beslut: 2007-05-10
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksantikvarieämbetets dubbla roller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr224 yrkandena 3 och 4.

2. Frågor om kostnadsansvar och översyn av kulturminneslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr224 yrkandena 1, 2 och 5.

3. Placering av fornfynd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr202 yrkande 1 och 2006/07:Kr226.

4. Kulturmiljöpedagogik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr325.

5. Världsarvsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr213 och 2006/07:Kr293.

6. Bevarande av gamla hantverksyrken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:N343 yrkande 1.