Kulturstöd vid ombyggnad m.m.

BoUs betänkande 1993/94:BoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-02-15
Justering: 1994-03-24
Betänkande 1993/94:BoU8

Alla beredningar i utskottet

1994-02-15, 1994-02-08

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-21
4

Beslut

Beslut: 1994-04-22

Protokoll med beslut