Kulturutskottets betänkande i anledning av motion om namnbyte för Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse

Kulturutskottets bet 1973:KrU38

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut