Kulturutskottets betänkande i anledning av motioner i vissa ungdomsfrågor

Kulturutskottets bet 1973:KrU41

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut