Kvalitet i förskolan, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Kvaliteten i förskolan (UbU3)

Riksdagen gav regeringen möjlighet att sätta upp regler för uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Regeringen kommer att införa en skyldighet för kommunerna att upprätta kvalitetsredovisningar för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om vilka särskilda villkor som ska gälla för det nya statsbidraget till personalförstärkningar inom förskolan (se 2004/05:UbU1). Bidraget ska fördelas varje år med barnomsorgsmodellen i det kommunala skatteutjämningssystemet som grund. För att få del av bidraget ska en kommun använda bidraget så att personaltätheten i förskolan ökar jämfört med kommunens genomsnittliga personaltäthet under åren 2003 och 2004. Riksdagen uppmanade regeringen att verkställa riksdagens tidigare beslut om mångfald och valfrihet i barnomsorgen (se 2002/03:UbU19 ). Ställningstagandet gjordes med anledning av en gemensam reservation av m, fp, kd, c och mp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 35 under punkt 23 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-26
Justering: 2004-11-30
Betänkande publicerat: 2004-12-06
Trycklov: 2004-12-06
Reservationer 48
Betänkande 2004/05:UBU3

Kvaliteten i förskolan (UbU3)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen möjlighet att sätta upp regler för uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Regeringen kommer att införa en skyldighet för kommunerna att upprätta kvalitetsredovisningar för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om vilka särskilda villkor som ska gälla för det nya statsbidraget till personalförstärkningar inom förskolan (se 2004/05:UbU1). Bidraget ska fördelas varje år med barnomsorgsmodellen i det kommunala skatteutjämningssystemet som grund. För att få del av bidraget ska en kommun använda bidraget så att personaltätheten i förskolan ökar jämfört med kommunens genomsnittliga personaltäthet under åren 2003 och 2004. M, fp, kd, c och mp föreslår i en gemensam reservation att riksdagen ska uppmana regeringen att verkställa riksdagens tidigare beslut om mångfald och valfrihet i barnomsorgen (se 2002/03:UbU19). De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Utskottsmajoriteten, s och v, menar att regeringens förslag tar upp bland annat valfriheten i barnomsorgen och att regeringen därmed verkställt riksdagens beslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-13
4

Beslut

Beslut: 2004-12-15
37 förslagspunkter, 32 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub1 yrkande 1.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m05203
c20002
fp40008
kd28104
v24005
mp15002
-0000
Totalt26153035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Pedagogisk utveckling genom lek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub438 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub2 yrkandena 2-4 och 2004/05:Ub4 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m00523
c00202
fp40008
kd02904
v24005
mp15002
-0000
Totalt213297235

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Värdegrunden i förskolans läroplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub438 yrkande 8.

Reservation 5 (kd)

4. Mål i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub416 yrkande 5 och 2004/05:Ub3 yrkande 9.

Reservation 6 (fp)

5. Pedagogisk barnskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub276 yrkande 23 och 2004/05:Ub1 yrkandena 4, 5 och 7-11.

Reservation 7 (m)

6. Jämställdhet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub4 yrkande 9, 2004/05:Ub328, 2004/05:Ub406 yrkande 1 och 2004/05:A321 yrkande 10.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (c)

7. Språkförskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub416 yrkande 14 och 2004/05:Ub3 yrkande 10.

Reservation 10 (fp)

8. Modersmålsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf360 yrkande 10 och 2004/05:Ub4 yrkande 10.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (c)

9. Samverkan mellan förskola och föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub416 yrkande 15.

Reservation 13 (m)
Reservation 14 (fp)

10. Förslag om fördelning av statsbidrag till kommuner för personalförstärkning i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:11 punkt 2.

11. Barngruppers storlek i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf404 yrkande 26, 2003/04:Ub379 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub392 yrkande 1, 2003/04:Ub416 yrkande 6, 2003/04:Ub438 yrkandena 5 och 6, 2004/05:Ub2 yrkande 5, 2004/05:Ub3 yrkande 1 och 2004/05:Ub4 yrkande 3.

Reservation 15 (m)
Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m00514
c00202
fp04008
kd00294
v24005
mp14012
-0000
Totalt1704010138

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Personaltäthet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub416 yrkande 13 och 2004/05:Ub3 yrkande 3.

Reservation 19 (fp)

13. Personalens kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So205 yrkande 3, 2003/04:Ub416 yrkande 1, 2004/05:Ub1 yrkandena 2 och 3, 2004/05:Ub2 yrkandena 7 och 8, 2004/05:Ub3 yrkandena 2, 4, 5 och 11 samt 2004/05:Ub4 yrkande 4.

Reservation 20 (m)
Reservation 21 (fp)
Reservation 22 (kd)
Reservation 23 (c)

14. Arbetsmiljölagen i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub438 yrkande 13 och 2004/05:Ub4 yrkande 11.

Reservation 24 (c, kd)

15. Kommunens uppgiftsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:11 punkt 1.

16. Tillsynsansvar för de fristående förskolorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub438 yrkande 9, 2004/05:Ub2 yrkande 12 och 2004/05:Ub3 yrkande 8.

Reservation 25 (m, fp)
Reservation 26 (kd)

17. Kvalitetsredovisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf404 yrkande 25, 2003/04:Ub416 yrkande 7, 2003/04:Ub438 yrkande 3 och 2004/05:Ub2 yrkande 6.

Reservation 27 (m)
Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (kd)

18. Rätt till förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub402.

19. Förskolans öppettider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub421, 2004/05:Ub277 och 2004/05:Ub367.

20. Taxebestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf404 yrkande 23, 2003/04:Ub416 yrkandena 8 och 9 samt 2003/04:Ub506.

Reservation 30 (m)
Reservation 31 (fp)
Reservation 32 (kd)

21. Stödet till barnfamiljerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf363 yrkandena 25, 28 och 29.

Reservation 33 (m, kd)

22. Föräldrars möjlighet att själva ta hand om sina barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub435 yrkande 1.

Reservation 34 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m49033
c20002
fp39009
kd02904
v24005
mp15002
-0000
Totalt28129336

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Begäran om att regeringen verkställer riksdagens tillkännagivande angående mångfald inom barnomsorgen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf363 yrkande 27, 2004/05:Ub1 yrkande 12, 2004/05:Ub2 yrkande 1, 2004/05:Ub3 yrkande 13 och 2004/05:Ub4 yrkande 5.

Reservation 35 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m05203
c02002
fp04008
kd02904
v24005
mp01502
-0000
Totalt153156040

Beslut: Kammaren biföll reservation 35

24. Föräldrars val mellan familjedaghem och förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub444 yrkande 2.

Reservation 36 (m, c)

25. Föräldrars val mellan olika förskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K459 yrkande 11 och 2004/05:Ub430.

Reservation 37 (m, c, fp, kd)

26. Skyldighet för kommuner att erbjuda familjedaghem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub2 yrkande 10.

Reservation 38 (kd)

27. Möjlighet till kombination av olika former av barnomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub1 yrkande 6.

Reservation 39 (m)

28. Kommunala folkomröstningar om barnomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf363 yrkande 26.

Reservation 40 (kd)

29. Tillstånd att driva förskoleverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf363 yrkande 33 och 2004/05:Ub4 yrkande 6.

Reservation 41 (m, c, fp, kd)

30. Kommunala bidrag till enskild förskoleverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf363 yrkande 31, 2004/05:So395 yrkande 7, 2004/05:Ub3 yrkande 6, 2004/05:Ub230 yrkande 6 och 2004/05:Ub257.

Reservation 42 (m, c, fp, kd)

31. Säkra familjedaghemmens fortlevnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub416 yrkande 12, 2004/05:Ub1 yrkande 13, 2004/05:Ub2 yrkande 9 och 2004/05:Ub4 yrkande 7.

Reservation 43 (m, c, fp, kd)

32. Familjedaghemmen som förskoleform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub416 yrkande 11, 2003/04:Ub438 yrkande 10, 2003/04:Ub444 yrkande 1 och 2004/05:Ub3 yrkande 7.

Reservation 44 (fp)
Reservation 45 (kd)

33. Öppna förskolans betydelse för barn, föräldrar och familjedaghem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub438 yrkande 11, 2004/05:Ub3 yrkande 12 och 2004/05:Ub4 yrkande 8.

Reservation 46 (m, c, fp, kd)

34. Öppna förskolans betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf400 yrkande 3, 2003/04:Sf404 yrkande 27 och 2004/05:Sf354 yrkande 3.

Reservation 47 (m, c, fp, kd)

35. Öppna förskolan som en viktig del i en flexibel barnomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub438 yrkande 12 och 2004/05:Ub2 yrkande 11.

Reservation 48 (m, c, fp, kd)

36. Reglering av öppna förskolor i lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub330.

37. Översyn av lagstiftningen för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub425.