Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

Utbildningsutskottets bet 2010/11:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2011

Beslut

Lärlingar ska ha skriftligt avtal (UbU17)

Elever som går en lärlingsutbildning på gymnasienivå ska ingå ett skriftligt utbildningskontrakt med arbetsplatsen där de är lärlingar. Kontraktet ska undertecknas av eleven, arbetsplatsen och skolan. Om eleven är under 18 år ska också vårdnadshavaren underteckna kontraktet. Det ligger på skolans ansvar att se till att kontraktet upprättas. Av utbildningskontraktet ska det framgå vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och vad dessa delar omfattar. Kontraktet ska också reglera hur kostnaden för eventuella skador som eleven orsakar på arbetsplatsen ska fördelas mellan skolan och arbetsplatsen. Dessutom ska kontraktet innehålla uppgifter om avtalstider, grunder för att bryta avtalet och kontaktpersoner på skolan och arbetsplatsen. Ändringarna gäller från den 1 juli 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-28
Justering: 2011-05-31
Betänkande publicerat: 2011-06-07
Trycklov: 2011-06-07
Reservationer 6
bet 2010/11:UbU17

Lärlingar ska ha skriftligt avtal (UbU17)

Elever som går en lärlingsutbildning på gymnasienivå ska ingå ett skriftligt utbildningskontrakt med arbetsplatsen där de är lärlingar. Kontraktet ska undertecknas av eleven, arbetsplatsen och skolan. Om eleven är under 18 år ska också vårdnadshavaren underteckna kontraktet. Det ligger på skolans ansvar att se till att kontraktet upprättas.

Av utbildningskontraktet ska det framgå vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och vad dessa delar omfattar. Kontraktet ska också reglera hur kostnaden för eventuella skador som eleven orsakar på arbetsplatsen ska fördelas mellan skolan och arbetsplatsen. Dessutom ska kontraktet innehålla uppgifter om avtalstider, grunder för att bryta avtalet och kontaktpersoner på skolan och arbetsplatsen. Ändringarna ska gälla från den 1 juli 2011. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-16
4

Beslut

Beslut: 2011-06-16
7 förslagspunkter, 2 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utbildningskontraktets innehåll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub8 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S860026
M930014
MP02203
FP18006
C15008
SD20000
V01702
KD17002
Totalt24939061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utbildningskontraktets upphörande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub10 yrkande 3.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S086026
M930014
MP02203
FP18006
C15008
SD20000
V01702
KD17002
Totalt163125061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub9 yrkande 1.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S860026
M930014
MP22003
FP18006
C15008
SD20000
V01702
KD17002
Totalt27117061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:104.

5. Uppdrag till Skolverket och ett nationellt lärlingsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub10 yrkandena 1 och 4.

Reservation 4 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S086026
M930014
MP22003
FP18006
C15008
SD20000
V17002
KD17002
Totalt20286061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Uppdrag till de nationella programråden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub10 yrkande 2.

Reservation 5 (S, MP, V)

7. Avhopp från gymnasial lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub9 yrkande 2.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S086026
M930014
MP02203
FP18006
C15008
SD20000
V01702
KD17002
Totalt163125061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag