Kvalitetsarbete och planering för skolan

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2003

Beslut

Kvalitetsarbete och planering för skolan (UbU3)

Riksdagen lade regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning till handlingarna. Riksdagen avslog också två förslag från Riksdagens revisorer, ett om statlig satsning på IT i skolan och ett om statens styrning av skolan.

Utskottets förslag till beslut: Regeringens skrivelse läggs till handlingarna. Riksdagens revisorers båda förslag avslås. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 29 motioner, 1 skr

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-01-23
Justering: 2003-02-13
Betänkande publicerat: 2003-02-17
Trycklov: 2003-02-17
Reservationer 44
Betänkande 2002/03:UBU3

Kvalitetsarbete och planering för skolan (UbU3)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning till handlingarna. Vidare föreslår utskottet att riksdagen avslår två förslag från Riksdagens revisorer: ett om statlig satsning på IT i skolan och ett om statens styrning av skolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-05
4

Beslut

Beslut: 2003-03-05
29 förslagspunkter, 24 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skolans uppdrag och uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del, 2001/02:Ub27 i denna del, 2001/02:Ub28 yrkande 1, 2001/02:Ub30 yrkande 8, 2002/03:Sf226 yrkande 19, 2002/03:Sf332 yrkande 10, 2002/03:Ub203 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Ub209 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Ub281, 2002/03:Ub298 yrkande 1, 2002/03:Ub336 yrkandena 1 i denna del och 2 och 2002/03:Ub410 yrkande 5.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04807
c00193
fp10425
kd00285
v25005
mp14003
-0000
Totalt172488940

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Styrningen av skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR3 punkt 1 och motionerna 2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del, 2001/02:Ub27 i denna del, 2002/03:Sf332 yrkandena 11 och 18, 2002/03:Ub1 yrkande 5, 2002/03:Ub204 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Ub336 yrkande 1 i denna del, 2002/03:Ub410 yrkande 8, 2002/03:Ub417 yrkande 19 och 2002/03:N302 yrkande 3.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (c)

3. Nationell skolpeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub27 i denna del, 2001/02:Ub30 yrkande 7, 2002/03:Ub1 yrkande 7 och 2002/03:Ub2 yrkande 1.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)

4. Uppföljning av ITiS kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2001/02:RR20 punkt 1.

5. Analys av effekterna av specialdestinerade bidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR3 punkt 2.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

6. Avskaffande av specialdestinerade bidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub1 yrkande 6.

Reservation 11 (m)

7. Individuella utvecklingsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub209 yrkande 3, 2002/03:Ub298 yrkande 2, 2002/03:Ub329, 2002/03:Ub336 yrkandena 3 och 14 och 2002/03:Ub410 yrkande 6.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (c)

8. Kvalitetsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub28 yrkande 4, 2002/03:Ub3 yrkandena 3 och 4 och 2002/03:Ub387.

Reservation 14 (kd)

9. Utvärdering av fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub28 yrkande 10.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

10. Nationellt kvalitetsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub27 i denna del, 2001/02:Ub28 yrkande 9, 2001/02:Ub30 yrkande 9, 2002/03:Ub1 yrkande 2 och 2002/03:Ub2 yrkande 2.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

11. Kvalitetsgranskningsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub3 yrkande 1.

12. Skolverkets uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub1 yrkande 1.

Reservation 17 (m)

13. Skolverkets allmänna råd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub3 yrkande 2.

14. Intern revision i Skolverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub1 yrkande 3.

Reservation 18 (m)

15. Anmälningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR3 punkt 3 och motionerna 2002/03:Ub1 yrkande 4 och 2002/03:Ub2 yrkande 3.

Reservation 19 (m)
Reservation 20 (c, fp)
Reservation 21 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m10477
c00193
fp10425
kd02805
v25005
mp13004
-0000
Totalt1722810841

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Kvalitetsutveckling av den högre utbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub30 yrkande 14.

Reservation 22 (fp)

17. Förskola och skola i segregerade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub27 i denna del och 2001/02:Ub30 yrkande 12.

Reservation 23 (m)
Reservation 24 (fp)

18. Historia som kärnämne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub30 yrkande 4.

19. IT-strategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2001/02:RR20 punkt 2 och motion 2002/03:Ub244 yrkande 22.

Reservation 25 (fp)

20. Skolans demokratiska uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub26, 2001/02:Ub30 yrkande 6, 2002/03:K326, 2002/03:K383 yrkande 8, 2002/03:Ju214 yrkande 5 och 2002/03:Ub393.

Reservation 26 (fp)

21. Kvaliteten i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub24 yrkande 3, 2001/02:Ub28 yrkandena 2 och 3 och 2001/02:Ub30 yrkande 11.

Reservation 27 (fp)
Reservation 28 (kd)
Reservation 29 (c)

22. Förändringar i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub27 i denna del och 2001/02:Ub30 yrkandena 1 och 5.

Reservation 30 (m)
Reservation 31 (fp)

23. Förkunskaper till nationella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub30 yrkande 3.

Reservation 32 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04807
c01903
fp04305
kd02805
v25005
mp14003
-0000
Totalt171138040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Individuella programmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub24 yrkande 2, 2001/02:Ub28 yrkande 5, 2002/03:Ub229 yrkande 3, 2002/03:Ub244 yrkandena 1, 2 och 4 och 2002/03:Ub444 yrkande 11.

Reservation 33 (fp)
Reservation 34 (kd)
Reservation 35 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m48007
c00193
fp04305
kd00285
v25005
mp14003
-0000
Totalt218434741

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub27 i denna del, 2001/02:Ub28 yrkande 6 och 2001/02:Ub30 yrkande 2.

Reservation 36 (m)
Reservation 37 (fp)
Reservation 38 (kd)

26. Eftergymnasiala yrkesutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub28 yrkande 7 och 2001/02:Ub30 yrkande 15.

Reservation 39 (fp)
Reservation 40 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c18013
fp00435
kd02805
v25005
mp14003
-0000
Totalt237284440

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Kvalificerad yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub29 yrkande 2.

Reservation 41 (fp)

28. Tillgången på lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del, 2001/02:Ub27 i denna del, 2001/02:Ub30 yrkande 10 och 2002/03:Ub336 yrkande 1 i denna del.

Reservation 42 (m)
Reservation 43 (fp)
Reservation 44 (c)

29. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2001/02:188 till handlingarna.