Lag om arbetsförmedlingsregister

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-26
Justering: 1994-05-05
Betänkande 1993/94:AU24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-18
4

Beslut

Beslut: 1994-05-19

Protokoll med beslut