Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Justitieutskottets bet 2009/10:JuU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2009

Beslut

Ny lag ska reglera bötesstraff inom EU (JuU3)

Det ska inte gå att smita undan bötesstraff inom EU. Ett rambeslut säger att samma principer ska gälla i alla medlemsländer. Därför införs en ny lag i Sverige. Den ska reglera svenska beslut om bötesstraff som sänds till ett annat land för verkställande. Lagen ska också innehålla bestämmelser kring det omvända förhållandet, när ett annat land ber Sverige om att verkställa ett bötesstraff. Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-15
Justering: 2009-11-05
Betänkande publicerat: 2009-11-05
Trycklov: 2009-11-05
Reservationer 1
bet 2009/10:JuU3

Alla beredningar i utskottet

2009-10-15

Ny lag ska reglera bötesstraff inom EU (JuU3)

Det ska inte gå att smita undan bötesstraff inom EU. Ett rambeslut säger att samma principer ska gälla i alla medlemsländer.

Regeringen föreslår därför en ny lag i Sverige. Den ska reglera svenska beslut om bötesstraff som sänds till ett annat land för verkställande. Lagen ska också innehålla bestämmelser kring det omvända förhållandet, när ett annat land ber Sverige om att verkställa ett bötesstraff.

Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2010.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-12
4

Beslut

Beslut: 2009-11-12
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen,
2. lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom med den ändringen att ordet "utfärdas" i 16 § tredje stycket ska bytas ut mot "utfärdats".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:218.

2. Indrivning av böter från utländska fordonsförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju328 och 2008/09:Ju345.

3. Direktbetalning av trafikböter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju260, 2007/08:Ju310, 2009/10:Ju236 och 2009/10:Ju302.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m860011
c21008
fp23005
kd18006
v01804
mp01405
Totalt148138063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag