Lag om företagshypotek

Civilutskottets bet 2008/09:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2008

Beslut

Nya regler om säkerhet för lån för företagare (CU5)

Från och med den 1 januari 2009 blir det möjligt för företag att använda lös egendom som säkerhet för lån i näringsverksamhet. Syftet är att göra det lättare för företag att låna pengar med större säkerhet. Den nya rätten till säkerhet som kallas företagshypotek ersätter den s.k. företagsinteckningen som infördes 2004. Den lösa egendomen omfattar inte kassa och bankmedel. Riksdagen sade också ja till att avskaffa statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-14
Justering: 2008-10-30
Betänkande publicerat: 2008-11-03
Trycklov: 2008-11-03
Reservationer 2
bet 2008/09:CU5

Nya regler om säkerhet för lån för företagare (CU5)

Från och med den 1 januari 2009 blir det möjligt för företag att använda lös egendom som säkerhet för lån i näringsverksamhet. Syftet är att göra det lättare för företag att låna pengar med större säkerhet. Den nya rätten till säkerhet som kallas företagshypotek ersätter den s.k. företagsinteckningen som infördes 2004. Den lösa egendomen omfattar inte kassa och bankmedel. Riksdagen sade också ja till att avskaffa statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-12
4

Beslut

Beslut: 2008-11-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 november 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om företagshypotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om företagshypotek,
2. lag om ändring i ärvdabalken,
3. lag om ändring i jordabalken,
4. lag om ändring i utsökningsbalken,
5. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
6. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
7. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
8. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,
9. lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497),
10. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
11. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:161 och avslår motionerna 2007/08:C234, 2007/08:N323 yrkande 7 och 2008/09:C1.

Reservation 1 (s, v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c23015
fp25003
kd16008
v01705
mp22114
Totalt1531301254

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag