Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling

Försvarsutskottets bet 2013/14:FöU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2014

Beslut

Ny lag ska motverka olaglig tillverkning av sprängämnen (FöU11)

En ny lag ska motverka olaglig tillverkning av sprängämnen. Allmänhetens tillgång till vissa kemiska ämnen som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av sprängämnen ska begränsas. Dessa kemiska ämnen kallas sprängämnesprekursorer.

Reglerna börjar gälla den 2 september 2014 och ska komplettera EU:s regler om sprängämnesprekursorer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Samtidigt med sitt förslag redovisar regeringen också hur krisberedskapens utveckling i stort har sett ut. I samband med detta har försvarsutskottet också behandlat motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om samhällets krisberedskap. Motionerna handlar bland annat om skydd mot farliga ämnen, nordiskt samarbete, informations- och cybersäkerhet, livsmedels- och dricksvattenförsörjning, den enskildes roll, civilförsvar, skydd mot olyckor, reservkraft och lagring av olja. Riksdagen sa nej till motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen samt avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-03
Betänkande publicerat: 2014-06-04
Trycklov: 2014-06-04
Reservationer 16
bet 2013/14:FöU11

Alla beredningar i utskottet

2014-05-27, 2014-05-06

Ny lag ska motverka olaglig tillverkning av sprängämnen (FöU11)

Regeringen föreslår en ny lag som ska motverka olaglig tillverkning av sprängämnen. Allmänhetens tillgång till vissa kemiska ämnen som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av sprängämnen ska begränsas. Dessa kemiska ämnen kallas sprängämnesprekursorer.

Reglerna föreslås börja gälla den 2 september 2014 och ska komplettera EU:s regler om sprängämnesprekursorer. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Samtidigt med sitt förslag redovisar regeringen också hur krisberedskapens utveckling i stort har sett ut. I samband med detta har försvarsutskottet också behandlat motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om samhällets krisberedskap. Motionerna handlar bland annat om skydd mot farliga ämnen, nordiskt samarbete, informations- och cybersäkerhet, livsmedels- och dricksvattenförsörjning, den enskildes roll, civilförsvar, skydd mot olyckor, reservkraft och lagring av olja. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-10
Debatt i kammaren: 2014-06-11
4

Beslut

Beslut: 2014-06-12
28 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om sprängämnesprekursorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar lag om sprängämnesprekursorer
b) antar lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Reservation 1 (SD)

1. Lag om sprängämnesprekursorer

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar lag om sprängämnesprekursorer
b) antar lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.Reservation 1 (SD)

2. Skydd mot farliga ämnen

Utskottets förslag:

Reservation 2 (S)

2. Skydd mot farliga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (S)

3. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S, MP)

3. Nordiskt samarbete

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S, MP)

4. Informations- och cybersäkerhet

Utskottets förslag:

Reservation 4 (S, MP, V)
Reservation 5 (SD)

4. Informations- och cybersäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 4 (S, MP, V)
Reservation 5 (SD)

5. Livsmedels- och dricksvattenförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M940013
MP16009
FP15009
C19004
SD01901
V14005
KD15004
Totalt26819062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Livsmedels- och dricksvattenförsörjning

Utskottets förslag:

Reservation 6 (SD)

6. Den enskildes roll i krisberedskapen

Utskottets förslag:

Reservation 7 (S, MP, V)
Reservation 8 (SD)

6. Den enskildes roll i krisberedskapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 7 (S, MP, V)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP01609
FP15009
C19004
SD10181
V01405
KD15004
Totalt1441241863

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Civilförsvar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 9 (S, MP, V)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M940013
MP11608
FP15009
C19004
SD00191
V01405
KD15004
Totalt1441251961

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Civilförsvar m.m.

Utskottets förslag:

Reservation 9 (S, MP, V)
Reservation 10 (SD)

8. Brandkåren

Utskottets förslag:

Reservation 11 (S, MP, V)
Reservation 12 (SD)

8. Brandkåren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 11 (S, MP, V)
Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M940013
MP01708
FP15009
C19004
SD00191
V01405
KD15004
Totalt1431261961

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Brandsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 13 (S, MP, V)

9. Brandsäkerhet

Utskottets förslag:

Reservation 13 (S, MP, V)

10. Nationellt låssystem för vägbommar

Utskottets förslag:

10. Nationellt låssystem för vägbommar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

11. Vattensäkerhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 14 (S, MP, V)

11. Vattensäkerhet m.m.

Utskottets förslag:

Reservation 14 (S, MP, V)

12. Sjöräddning

Utskottets förslag:

12. Sjöräddning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

13. Reservkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 15 (SD)

13. Reservkraft

Utskottets förslag:

Reservation 15 (SD)

14. Lagring av olja

Utskottets förslag:

Reservation 16 (SD)

14. Lagring av olja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 16 (SD)