Lagändringar på djurhälsoområdet

JoUs betänkande 1993/94:JoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-11-16
Justering: 1993-11-30
Betänkande 1993/94:JoU11

Alla beredningar i utskottet

1993-11-16, 1993-11-11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-12-09
4

Beslut

Beslut: 1993-12-14

Protokoll med beslut