Lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2015

Beslut

Lagen om behandling av personuppgifter vid IFAU ska fortsätta gälla (AU10)

Lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) gäller i dag till utgången av 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att den lagen ska fortsätta gälla utan tidsbegränsning efter detta datum. Lagen gäller vid behandling av personuppgifter i IFAU:s verksamhet som avser att främja, stödja och genom forskning genomföra studier, uppföljningar och utvärderingar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-16
Justering: 2015-04-23
Trycklov: 2015-04-23
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:AU10

Lagen om behandling av personuppgifter vid IFAU ska fortsätta gälla (AU10)

Lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) gäller i dag till utgången av 2015. Nu föreslår arbetsmarknadsutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att den lagen ska fortsätta gälla utan tidsbegränsning efter detta datum. Lagen gäller vid behandling av personuppgifter i IFAU:s verksamhet som avser att främja, stödja och genom forskning genomföra studier, uppföljningar och utvärderingar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-28
Debatt i kammaren: 2015-04-29
4

Beslut

Beslut: 2015-04-29
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3046 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

bifaller proposition 2014/15:87.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 97 0 0 16
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 282 20 0 47