Lagstiftningsprocessen

Konstitutionsutskottets bet 2007/08:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om lagstiftningsprocessen (KU17)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om lagstiftningsprocessen från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionerna gäller avreglering, könsneutral lagstiftning, konsekvensanalyser, barns deltagande i utredningsarbete, geografisk spridning i utredningarnas sammansättning samt rättsinformationssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-01-22
Justering: 2008-01-31
Betänkande publicerat: 2008-02-11
Trycklov: 2008-02-11
Reservationer 3
bet 2007/08:KU17

Alla beredningar i utskottet

2008-01-22, 2008-01-15

Nej till motioner om lagstiftningsprocessen (KU17)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om lagstiftningsprocessen från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionerna gäller avreglering, könsneutral lagstiftning, konsekvensanalyser, barns deltagande i utredningsarbete, geografisk spridning i utredningarnas sammansättning samt rättsinformationssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-02-20
4

Beslut

Beslut: 2008-02-20
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avreglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K302.

2. Lagstiftningens heteronormativitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K209 yrkandena 1 och 2, 2006/07:K293, 2006/07:K312 yrkande 10 och 2007/08:So335 yrkandena 7 och 8.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101019
m830014
c25004
fp22006
kd20004
v01804
mp01603
Totalt26035054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lagstiftningsöversyn med queerperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So463 yrkande 1.

Reservation 2 (mp)

4. Konsekvensanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K358, 2007/08:K380 och 2007/08:K391.

5. Barns åsikter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K359.

6. Geografisk spridning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K285.

7. Rättsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju372 yrkande 11.

Reservation 3 (mp)