Läkemedelsfrågor

Socialutskottets bet 2010/11:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2011

Beslut

Nej till motioner om läkemedelsfrågor (SoU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om läkemedelsfrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-08
Justering: 2011-03-29
Betänkande publicerat: 2011-03-29
Trycklov: 2011-03-29
Reservationer 4
bet 2010/11:SoU15

Nej till motioner om läkemedelsfrågor (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om läkemedelsfrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-06
4

Beslut

Beslut: 2011-04-07
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So454 av Hillevi Larsson (S) yrkande 1 och
2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 8, 10 och 19.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP01906
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt169133047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Kontroll av läkemedelsförskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So235 av Hans Hoff (S).

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP01906
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt169133047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Utredning om patienters tillgång till bromsmediciner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So246 av Yvonne Andersson och Annika Eclund (båda KD).

4. Förfalskade läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So286 av Hans Wallmark (M) i denna del och
2010/11:So564 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

5. Marknadsföring av receptfria läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So294 av Fredrik Olovsson (S).

6. Barn-Fass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 36 och
2010/11:So544 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP).

Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP01906
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt26537047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Kliniska läkemedelsprövningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So314 av Cecilia Magnusson (M) och
2010/11:So599 av Per Åsling (C).

8. Läkemedel och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So301 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M),
2010/11:So556 av Jan Lindholm (MP),
2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 21 och 22 samt
2010/11:MJ273 av Annelie Enochson (KD) yrkande 6.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP01906
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt26537047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Övriga läkemedelsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So278 av Anne Marie Brodén (M),
2010/11:So355 av Eva-Lena Jansson och Christina Oskarsson (båda S) yrkande 2 och
2010/11:So367 av Gustaf Hoffstedt m.fl. (M).