Läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2012

Beslut

Nej till motioner om läkemedel (SoU16)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som tar upp olika läkemedelsfrågor, främst med hänvisning till pågående arbete. Några motioner behandlas förenklat eftersom de redan har tagits upp under föregående riksmöte. Riksdagen vill framhålla att det ser positivt på de insatser som görs för att ständigt förbättra läkemedelsanvändningen, inte minst för äldre, till exempel genom den nyligen presenterade nationella läkemedelsstrategin.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-01
Justering: 2012-03-29
Betänkande publicerat: 2012-04-03
Trycklov: 2012-04-03
Reservationer 10
Betänkande 2011/12:SoU16

Alla beredningar i utskottet

2012-03-01

Nej till motioner om läkemedel (SoU16)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som tar upp olika läkemedelsfrågor, främst med hänvisning till pågående arbete. Några motioner behandlas förenklat eftersom de redan har tagits upp under föregående riksmöte. Utskottet vill framhålla att det ser positivt på de insatser som görs för att ständigt förbättra läkemedelsanvändningen, inte minst för äldre, till exempel genom den nyligen presenterade nationella läkemedelsstrategin.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-18
4

Beslut

Beslut: 2012-04-18
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbättrad användning av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So273 av Lars-Arne Staxäng (M),
2011/12:So368 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),
2011/12:So430 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 2, 4 och 9,
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 25,
2011/12:So584 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 21 och
2011/12:So641 av Carina Herrstedt (SD).

2. Rapportering av läkemedelsbiverkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So430 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 10.

Reservation 1 (MP, V)

3. Läkemedelsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So492 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

4. Särläkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So424 av Penilla Gunther (KD).

5. Kliniska läkemedelsprövningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So249 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam (båda S) yrkande 3.

6. Utsättning av läkemedel i Fass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So430 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 3.

7. Handikappanpassade medicinförpackningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So235 av Christina Karlsson (S).

8. Kombinationsläkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So305 av Anna Steele (FP) och
2011/12:So370 av Lena Asplund och Maria Plass (båda M).

9. Apoteksomregleringens konsekvenser för konsumenterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So232 av Fredrik Olovsson (S),
2011/12:So354 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S),
2011/12:So371 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (båda S),
2011/12:So425 av Penilla Gunther (KD),
2011/12:So492 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 3-6,
2011/12:So500 av Anna-Lena Sörenson (S),
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 26 i denna del,
2011/12:So649 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD) och
2011/12:So652 av Lars Johansson m.fl. (S).

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP, V)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP00205
FP20004
C16007
SD00181
V00154
KD16003
-0001
Totalt146945356

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Apotek i statlig ägo

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So492 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 6 (V)

11. Apotek i glesbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So492 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 7,
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 26 i denna del,
2011/12:So588 av Solveig Zander (C) och
2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 10 i denna del.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S193018
M940013
MP02005
FP20004
C15008
SD18001
V01504
KD16003
-0001
Totalt164128057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Försäljning av receptfria läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So356 av Phia Andersson (S) och
2011/12:So492 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 9-12.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (V)

13. Receptfria djurläkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So278 av Jan Ertsborn (FP) och
2011/12:So410 av Johan Hultberg (M).

14. Apotekspersonalens kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So492 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 10 (V)

15. Apoteksvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So304 av Anna Steele (FP).

16. Läkemedelsfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So208 av Hans Hoff (S),
2011/12:So233 av Fredrik Olovsson (S),
2011/12:So430 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 6 och 7 samt
2011/12:So526 av Yvonne Andersson (KD).