Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2000

Beslut

Lämplighetsprövning av skolpersonal stärker skydd mot sexuella övergrepp (UbU4)

Fr.o.m. den 1 januari 2001 införs en lämplighetsprövning genom kontroll av utdrag ur polisens belastningsregister för alla typer av anställningar inom förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolverksamheten för skolpliktiga barn samt skolbarnsomsorgen. Syftet är att stärka barns och ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp. Utdragen bör begränsas till att visa om personen i fråga dömts för sexualbrott och vissa andra grövre brott mot liv och hälsa. Arbetsgivaren blir skyldig att genomföra registerkontroller, och den som erbjuds anställning blir skyldig att själv inhämta registerutdrag och lämna detta till arbetsgivaren.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-09-05
Justering: 2000-10-12
Trycklov: 2001-09-25
Betänkande 2000/01:UbU4

Lämplighetsprövning av skolpersonal stärker skydd mot sexuella övergrepp (UbU4)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Syftet är att stärka barns och ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp. En lämplighetsprövning genom kontroll av utdrag ur polisens belastningsregister införs för alla typer av anställningar inom förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolverksamheten för skolpliktiga barn samt skolbarnsomsorgen. Utdragen bör begränsas till att visa om personen i fråga dömts för sexualbrott och vissa andra grövre brott mot liv och hälsa. Arbetsgivaren blir skyldig att genomföra registerkontroller, och den som erbjuds anställning blir skyldig att själv inhämta registerutdrag och lämna detta till arbetsgivaren. Lagreglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-10-25
4

Beslut

Beslut: 2000-10-25

Protokoll med beslut