Landsbygdspolitik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2011/12:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2012

Beslut

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU17)

Riksdagen sa nej till motioner om jordbruk och landsbygdens utveckling från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna tar upp frågor som Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna. Flertalet motionsförslag rör frågor där riksdagen delegerat beslutanderätten till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Ett antal motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlades därför förenklat.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-20
Justering: 2012-04-17
Betänkande publicerat: 2012-04-23
Trycklov: 2012-04-23
Reservationer 6
bet 2011/12:MJU17

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU17)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om jordbruk och landsbygdens utveckling från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna tar upp frågor som Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna. Flertalet motionsförslag rör frågor där riksdagen delegerat beslutanderätten till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Ett antal motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-02
4

Beslut

Beslut: 2012-05-02
10 förslagspunkter, 8 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för livsmedelsproduktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ266 yrkandena 1 och 2, 2011/12:MJ425 och 2011/12:MJ448.

Reservation 1 (MP)

2. Nordisk samverkan för ett hållbart jord- och skogsbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ205 och 2011/12:MJ206.

3. Djurvälfärdsersättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ252, 2011/12:MJ287 och 2011/12:MJ463.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M100007
MP23002
FP21003
C20003
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt30019030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. En sammanhållen strategi för mål för ekologisk jordbruksproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ238.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Ekologisk produktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ282 yrkande 4.

Reservation 4 (V)

6. Landsbygdsstöd för biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ376 yrkande 8.

7. Våtmarker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ282 yrkande 5 i denna del.

Reservation 5 (V)

8. Skogsbilvägar i landsbygdsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ428.

9. Tillagningskök m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ469 yrkande 17.

Reservation 6 (MP, V)

10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.