Landsbygdspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2016

Beslut

Nej till förslag om landsbygdspolitik (MJU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om landsbygdspolitik. Förslagen handlade bland annat om landsbygdsprogrammet, kompetensförsörjning, regelförenklingar, jordbrukets miljöpåverkan samt jordbrukets och livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. Riksdagen sa nej med hänvisning till att arbete eller utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-26
Justering: 2016-02-23
Trycklov: 2016-02-25
Reservationer 13
bet 2015/16:MJU9

Nej till förslag om landsbygdspolitik (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om landsbygdspolitik. Förslagen handlar bland annat om landsbygdsprogrammet, kompetensförsörjning, regelförenklingar, jordbrukets miljöpåverkan samt jordbrukets och livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. Utskottet säger nej med hänvisning till att arbete eller utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
4

Beslut

Beslut: 2016-03-03
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Landsbygdsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:2531 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 74 0 10
SD 0 0 46 2
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 140 122 46 41


2. Hag- och betesmarker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2531 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 1 och

2015/16:2604 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)

3. Jordbrukets konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 1 och 17,

2015/16:291 av Sten Bergheden m.fl. (M) och

2015/16:911 av Betty Malmberg (M) yrkande 1.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 74 0 0 10
SD 0 46 0 2
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 262 46 0 41


4. Konkurrenskraft inom livsmedelsproduktionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2429 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 4-6,

2015/16:290 av Betty Malmberg (M) yrkandena 2 och 3,

2015/16:1572 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och

2015/16:1595 av Jenny Petersson (M).

Reservation 6 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 215 93 0 41


5. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 19, 24 och 25 samt

2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 7 (M, C)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 74 0 10
SD 0 0 46 2
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 169 93 46 41


6. Tvärvillkor och sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 21 och 22.

Reservation 9 (SD)

7. Kompetensförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 14 och 16 samt

2015/16:796 av Sten Bergheden (M).

Reservation 10 (SD)

8. Kompetenskrav för tillsyn och kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 11 (SD)

9. Jordbrukets miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 23 och

2015/16:3036 av Staffan Danielsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C).

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 74 0 0 10
SD 0 46 0 2
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 262 46 0 41


10. Omställning till ett fossilfritt jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 13 (M, C, V, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, C, V, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 0 19 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 167 141 0 41


11. Regler för minigrisar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:384 av Christina Örnebjär (FP) yrkandena 1 och 2.

12. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.