Landsbygdsutveckling m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2006/07:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om landsbygdsutveckling (MJU7)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 inom politikområdena Landsbygdspolitik, Livsmedelspolitik, Skogspolitik och Samepolitik. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om hästnäringen, stöd, livsmedel, jordbrukets konkurrensvillkor den gemensamma jordbrukspolitiken, skogsvård och renskötsel.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-25
Justering: 2007-02-20
Betänkande publicerat: 2007-02-22
Trycklov: 2007-02-22
Reservationer 11
bet 2006/07:MJU7

Nej till motioner om landsbygdsutveckling (MJU7)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 inom politikområdena Landsbygdspolitik, Livsmedelspolitik, Skogspolitik och Samepolitik. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om hästnäringen, stöd, livsmedel, jordbrukets konkurrensvillkor den gemensamma jordbrukspolitiken, skogsvård och renskötsel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-01
4

Beslut

Beslut: 2007-03-14
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ201 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:MJ393 yrkande 1.

2. Förbättring av miljön och landskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ253, 2006/07:MJ255, 2006/07:MJ262 och 2006/07:MJ393 yrkande 2.

Reservation 1 (s)

3. Livskvalitet på landsbygden och diversifiering av landsbygdens ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ296 yrkande 3.

4. Konkurrensvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ287, 2006/07:MJ288 yrkande 1, 2006/07:MJ319, 2006/07:MJ352 yrkande 2, 2006/07:MJ382 yrkande 2 och 2006/07:MJ390 yrkande 19.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1109020
m860011
c23006
fp22006
kd20004
v01183
mp00181
Totalt1521103651

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Mobila slakterier m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ261 och 2006/07:MJ265 yrkande 18.

Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1082020
m860011
c24005
fp22006
kd20004
v01903
mp01801
Totalt26039050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Jordbrukspolitik och folkhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ264 yrkande 1.

Reservation 6 (mp)

7. Subvention till vin- och tobaksodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ264 yrkande 2.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m860011
c24005
fp22006
kd20004
v01903
mp01801
Totalt26237050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Energifrågor i ett uthålligt jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ260.

Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m850012
c24005
fp22006
kd20004
v17113
mp01801
Totalt27819151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Alternativ användning av sockerbetor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ294 och 2006/07:MJ370.

Reservation 9 (s)

10. Regionala frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ288 yrkande 2, 2006/07:MJ295 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ296 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ337 yrkande 6 och 2006/07:MJ340.

11. Skogsvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ232, 2006/07:MJ338 yrkandena 1, 3 och 5 samt 2006/07:MJ369.

Reservation 10 (s)
Reservation 11 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s939622
m860011
c24005
fp22006
kd20004
v01903
mp10171
Totalt1622211352

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Rennäring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ239.