Länsstyrelserna m.m.

BoUs betänkande 1993/94:BoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-02-24
Justering: 1994-03-17
Betänkande 1993/94:BoU13

Alla beredningar i utskottet

1994-02-24, 1994-02-22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-28
4

Beslut

Beslut: 1994-03-29

Protokoll med beslut