Lärarutbildning och lärare

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2003

Beslut

Motioner om lärarutbildning och lärare (UbU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om lärarutbildning och lärare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-03-06, 2003-01-30

Motioner om lärarutbildning och lärare (UbU4)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om lärarutbildning och lärare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.