Lärarutbildning och lärare

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2005

Beslut

Konflikthantering ska ingå i lärarexamen (UbU4)

Riksdagen har beslutat att kunskaper om mobbning och konflikthantering ska tas upp i examensordningen som ett av målen för lärarexamen. Beslutet grundar sig på en reservation från fem partier i utbildningsutskottet (m, fp, kd, c och mp). Riksdagen sade nej till övriga motionsförslag om lärare och lärarutbildning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 17 under punkt 14 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-01-25
Justering: 2005-02-17
Betänkande publicerat: 2005-02-22
Trycklov: 2005-02-21
Reservationer 31
Betänkande 2004/05:UBU4

Konflikthantering ska ingå i lärarexamen (UbU4)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag som lagts fram i motioner om lärare och lärarutbildning. Men de borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår i en gemensam reservation att kunskaper om mobbning och konflikthantering ska tas upp i examensordningen som ett av målen för lärarexamen. Partierna har majoritet när riksdagen ska rösta om frågan i kammaren. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som utgör en majoritet i utskottet, säger nej till förslaget. De vill avvakta resultatet av Högskoleverkets pågående granskning av lärarutbildningen. De påpekar också att högskolorna har ett ansvar för den närmare utformningen av utbildningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-02
4

Beslut

Beslut: 2005-03-09
28 förslagspunkter, 23 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad rekrytering till läraryrket i allmänhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub242 yrkande 4, 2004/05:Ub313 yrkande 1 och 2004/05:Ub477 yrkande 12.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

2. Fler yrkeslärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub472 yrkande 16.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m423010
c18004
fp40008
kd02706
v24005
mp13004
-1000
Totalt26330056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Fler lärare i hem- och konsumentkunskap och i teckenspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub361 yrkande 1 och 2004/05:Ub423.

4. Lektorstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub242 yrkande 1 och 2004/05:Ub313 yrkande 5.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)

5. Fler lärare med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub306 yrkande 3.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

6. Utvärderingen av den nya lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub472 yrkande 15.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

7. Kompletterande utbildning till lärare för personer med annan akademisk utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub313 yrkande 4 och 2004/05:Ub472 yrkande 24.

Reservation 7 (m, fp, kd)

8. Förändring av lärarutbildningens struktur i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub242 yrkandena 8, 10 och 12, 2004/05:Ub313 yrkande 2 och 2004/05:Ub472 yrkandena 17, 22 och 23.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m004510
c18004
fp04008
kd00285
v24005
mp13004
-1000
Totalt181407355

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Finansieringen av den verksamhetsförlagda utbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub242 yrkande 9 och 2004/05:Ub472 yrkande 25.

Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (kd)

10. Alternativa lärarutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub293 yrkande 14.

Reservation 13 (m)

11. Utbildning i specialpedagogik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub313 yrkande 7 och 2004/05:Ub477 yrkande 16.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

12. Kunskaper om läs- och skrivinlärning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub242 yrkande 11 och 2004/05:Ub472 yrkande 21.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m045010
c01804
fp04008
kd02805
v24005
mp13004
-1000
Totalt163131055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Kunskaper om funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So397 yrkande 8, 2004/05:Ub242 yrkande 7 och 2004/05:Ub258 yrkande 10.

Reservation 16 (fp)

14. Kunskaper om mobbning och konflikthantering

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub233 yrkande 11, 2004/05:Ub387 yrkande 1, 2004/05:Ub470 yrkande 9 och 2004/05:Ub472 yrkande 19.

Reservation 17 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170126
m045010
c01804
fp04008
kd02805
v24005
mp01304
-1000
Totalt142144162

Beslut: Kammaren biföll reservation 17

15. Kunskaper om sex och samlevnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub230 yrkande 23, 2004/05:Ub255, 2004/05:Ub292 yrkande 5, 2004/05:Ub454 yrkandena 1-5 och 2004/05:A321 yrkande 12.

Reservation 18 (m, c, fp)
Reservation 19 (mp)

16. Kunskaper hos skolpersonalen i frågor om homo- och bisexuella och transpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U257 yrkande 26, 2004/05:Ub260 och 2004/05:Ub442 yrkandena 1 och 9.

Reservation 20 (v, mp)

17. Kunskaper om genus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub230 yrkande 18 och 2004/05:A321 yrkande 13.

Reservation 21 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m450010
c18004
fp39108
kd28005
v24005
mp01304
-1000
Totalt28014055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Kunskaper om IT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub302 yrkande 4.

19. Kunskaper om hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub376.

20. Kompetensutveckling för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub242 yrkande 14, 2004/05:Ub472 yrkande 9 och 2004/05:Ub477 yrkande 14.

Reservation 22 (c, fp, kd)

21. Kompetensutveckling av viss skolpersonal om ätstörningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So249 yrkande 3.

Reservation 23 (m)

22. Lärarauktorisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub242 yrkandena 3 och 18, 2004/05:Ub302 yrkande 5, 2004/05:Ub313 yrkande 3, 2004/05:Ub472 yrkande 1, 2004/05:Ub477 yrkande 17 och 2004/05:Ub480 yrkande 25.

Reservation 24 (fp, kd)
Reservation 25 (m)
Reservation 26 (c)

23. Ledarskap i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub313 yrkande 6.

Reservation 27 (m, fp)

24. Skolledarutbildning med rektorsexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub472 yrkande 5 och 2004/05:Ub480 yrkande 27.

Reservation 28 (m, fp, kd)

25. Värnande av läraryrkets kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub242 yrkande 15.

Reservation 29 (fp, kd)

26. Värdegrunden i lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub472 yrkande 18.

Reservation 30 (kd)

27. Utredning om karriärmöjligheter för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub477 yrkande 15.

Reservation 31 (c)

28. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So248 yrkande 2, 2004/05:So508 yrkande 4, 2004/05:So611 yrkande 1, 2004/05:Ub230 yrkande 17, 2004/05:Ub242 yrkande 2, 2004/05:Ub253 yrkande 2, 2004/05:Ub271 yrkande 2, 2004/05:Ub279, 2004/05:Ub360 yrkande 1, 2004/05:Ub368 yrkande 3, 2004/05:Ub384 yrkande 3, 2004/05:Ub406 yrkande 2, 2004/05:Ub443 yrkande 1, 2004/05:Ub446 yrkande 2, 2004/05:Ub447, 2004/05:Ub472 yrkandena 2, 4, 7, 12, 13 och 20, 2004/05:Ub480 yrkande 6 och 2004/05:Ub483 yrkande 4.