Lärarutbildning och lärare

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2005

Beslut

Konflikthantering ska ingå i lärarexamen (UbU4)

Riksdagen har beslutat att kunskaper om mobbning och konflikthantering ska tas upp i examensordningen som ett av målen för lärarexamen. Beslutet grundar sig på en reservation från fem partier i utbildningsutskottet (m, fp, kd, c och mp). Riksdagen sade nej till övriga motionsförslag om lärare och lärarutbildning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 17 under punkt 14 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Konflikthantering ska ingå i lärarexamen (UbU4)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag som lagts fram i motioner om lärare och lärarutbildning. Men de borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår i en gemensam reservation att kunskaper om mobbning och konflikthantering ska tas upp i examensordningen som ett av målen för lärarexamen. Partierna har majoritet när riksdagen ska rösta om frågan i kammaren. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som utgör en majoritet i utskottet, säger nej till förslaget. De vill avvakta resultatet av Högskoleverkets pågående granskning av lärarutbildningen. De påpekar också att högskolorna har ett ansvar för den närmare utformningen av utbildningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.