Litteraturen och läsandet

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 1998

Beslut

Litteratur och läsande (KrU15)

Det statliga stödet för utgivning av litteratur utvidgades med ett distributionsstöd. Det innebär att de förlag som erhåller stöd för sin utgivning ska tillhandahålla ett exemplar av varje stödd titel för distribution till folkbibliotek och bokhandel. Varje kommun och 100 bokhandlar ska få var sitt exemplar. En katalog över utgivningsstödda titlar ska publiceras på Internet. Riksdagens beslut innebar vidare bl.a. ett nytt stöd för läsfrämjande insatser bland barn och unga, en förstärkning av kredit- och sortimentsstöden och av katalogdatorstödet till bokhandeln, ett stöd till kommunala bibliotek för provprenumerationer på kulturtidskrifter och ett stöd till en kulturtidskriftskatalog på Internet. Riksdagen beslutade om ett tillkännagivande till regeringen att även andra kulturtidskrifter än de som går med förlust ska kunna få stöd till inläsning på kassett. Ett annat tillkännagivande innebar att Kulturrådet även i fortsättningen bör sprida kännedom om de möjligheter som finns att erhålla stöd för att etablera arbetsplatsbibliotek. Tillkännagivandena gjordes med anledning av motionsförslag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-04-02
Justering: 1998-04-29
Betänkande 1997/98:KrU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-05-15
4

Beslut

Beslut: 1998-05-15

Protokoll med beslut