Livsmedelskontroll och genteknik

JoUs betänkande 1997/98:JoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Livsmedelskontroll och genteknik (JoU14)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om livsmedelskontroll och genteknik. Motionerna om livsmedelskontroll rör bl.a. märkning av livsmedel, s.k. functional foods och importkontroll.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-15
Justering: 1998-02-17
Betänkande 1997/98:JoU14

Alla beredningar i utskottet

1998-01-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-11
4

Beslut

Beslut: 1998-03-18

Protokoll med beslut