Livsmedelskontroll

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1999/2000:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 november 1999

Beslut

Motioner om livsmedelskontroll (MJU5)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 och 1999 om livsmedelskontroll. Motionerna avslogs bl.a. med hänvisning till EG:s rättsakter på livsmedelsområdet och pågående arbete med frågorna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-10-14
Justering: 1999-10-21
Betänkande 1999/2000:MJU5

Alla beredningar i utskottet

1999-10-14, 1999-09-16

Motioner om livsmedelskontroll (MJU5)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 och 1999 om livsmedelskontroll. Motionerna avslås bl.a. med hänvisning till EG:s rättsakter på livsmedelsområdet och pågående arbete med frågorna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-11-03
4

Beslut

Beslut: 1999-11-03

Protokoll med beslut