Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2012/13:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om livsmedelspolitik. Motionerna handlar bland annat om märkningen av livsmedel och slaktat kött, hanteringen av slaktat vilt, dricksvatten, avgifter för tillsyn och förslag om olika utredningsinsatser.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-29
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-03-04
Trycklov: 2013-03-04
Reservationer 11
bet 2012/13:MJU9

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om livsmedelspolitik. Motionerna handlar bland annat om märkningen av livsmedel och slaktat kött, hanteringen av slaktat vilt, dricksvatten, avgifter för tillsyn och förslag om olika utredningsinsatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-13
4

Beslut

Beslut: 2013-03-13
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Märkning av livsmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ215 av Catharina Bråkenhielm (S),
2012/13:MJ309 av Lennart Axelsson (S) och
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M940013
MP19006
FP18006
C18005
SD20000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt20193055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Bäst-före-märkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 8 i denna del.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Märkning av kött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ333 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD) yrkandena 2 och 3 samt
2012/13:MJ472 av Erik Almqvist (SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S921019
M940013
MP20005
FP18006
C18005
SD02000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt27421054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Hantering av viltprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ233 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,
2012/13:MJ288 av Isak From (S) och
2012/13:MJ330 av Gunnar Sandberg m.fl. (S).

Reservation 4 (S)

5. Rökta matprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ366 av Per Bill (M).

Reservation 5 (SD)

6. Dricksvatten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ257 av Katarina Köhler (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M940013
MP02005
FP18006
C18005
SD20000
V01603
KD16003
PP0000
-0000
Totalt166129054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Enskilda vattentäkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ323 av Göran Lindell (C).

8. Avgifter för tillsyn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ270 av Sten Bergheden (M) yrkande 4 och
2012/13:MJ380 av Betty Malmberg (M).

9. Utredning om tillsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ414 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 7 (SD)

10. Utredning om matens hälsovärde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3 i denna del.

Reservation 8 (S)

11. Granskning av användningen av falska beteckningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 9 (S)

12. Livsmedelsstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M930113
MP15505
FP18006
C18005
SD00200
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt176972155

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.