Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2016

Beslut

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU15)

Riksdagen sa nej till ett antal motionsförslag om bland annat livsmedelskontroll och matsvinn. Motionsförslagen avslås med hänvisning till att arbete redan pågår i dessa frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-03-08
Justering: 2016-03-22
Trycklov: 2016-04-05
Reservationer 11
bet 2015/16:MJU15

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motionsförslag om bland annat livsmedelskontroll och matsvinn. Motionsförslagen avslås med hänvisning till att arbete redan pågår i dessa frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-20
Debatt i kammaren: 2016-04-21
4

Beslut

Beslut: 2016-04-27
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Livsmedelsstrategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1434 av Börje Vestlund m.fl. (S),

2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 7,

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 10,

2015/16:2429 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 2 och 3 samt

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 75 0 0 9
SD 0 43 0 5
MP 21 0 0 4
C 0 0 20 2
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 237 43 34 35


2. Konkurrens och export

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:219 av Sten Bergheden (M),

2015/16:1363 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 3,

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 12 och

2015/16:2429 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 4 (M, C, L, KD)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 74 0 10
SD 0 0 44 4
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 144 126 44 35


3. Exportportal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 6 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 75 0 9
SD 44 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 240 75 0 34


4. Forskning och innovation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1913 av Betty Malmberg (M) och

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)

5. Livsmedelskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:295 av Betty Malmberg (M),

2015/16:2075 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 1 och

2015/16:2781 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 4.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (L)

6. Matsvinn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2429 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 12 och 13.

Reservation 11 (C, L)

7. Kosttillskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:174 av Amir Adan (M).

8. Tillsatt socker i mat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1601 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP).

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.