Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU16)

Riksdagen sa nej till motioner om livsmedelspolitik från allmänna motionstiden. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om livsmedelslagstiftningen, märkning av livsmedel och dricksvatten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-20
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-12
Reservationer 12
bet 2017/18:MJU16

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om livsmedelspolitik från allmänna motionstiden. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om livsmedelslagstiftningen, märkning av livsmedel och dricksvatten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-17
Debatt i kammaren: 2018-04-18
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Livsmedelslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:824 av Eva Sonidsson (S),

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 30,

2017/18:3573 av Betty Malmberg (M) och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 56.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (KD)

2. En konkurrenskraftig livsmedelskedja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 33.2.

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 13 0 0 3
- 3 1 0 4
Totalt 276 16 0 57


3. Livsmedelskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3153 av Betty Malmberg (M) och

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 4 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 1 72 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 220 72 0 57


4. Livsmedelsbedrägeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:338 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:1553 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 24 och

2017/18:3896 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD) yrkande 5.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 1 72 10
SD 0 33 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 4
Totalt 182 38 72 57


5. Märkning och kontroll av honung

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1689 av Jan Lindholm (MP) och

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 7 (SD, C, V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD, C, V, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 22 0 0 3
C 1 17 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 4 0 4
Totalt 207 85 0 57


6. Kulturmärkning av svenska matprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3896 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD) yrkande 3.

Reservation 8 (SD)

7. Innehållsdeklaration på förpackningar av alkoholhaltiga drycker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) och

2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD).

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 73 0 0 10
SD 0 0 33 9
MP 21 1 0 3
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 12 0 0 4
- 0 0 4 4
Totalt 234 19 37 59


8. Dricksvatten som resurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1356 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 55.

Reservation 11 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 261 31 0 57


9. Ersättning vid bildande av vattenskyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2608 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 9 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (SD, C, KD)

10. Kosttillskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3132 av Saila Quicklund (M) yrkandena 2-5.

11. Palmolja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:192 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1-4.

12. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.